TazedirektDaha iyi bir deneyim için mobil uygulamamızı indirin.Uygulamayı Aç

 

Helal Et Sertifikası

Helal sertifikalama, muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir.

Sertifikayı incele


ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi

Düzenlenmiş sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri olan insanlardan oluşan bir kuruluşun kaliteyle ilgili organizasyonu yönlendiren, kontrol eden ve standartlaştıran yönetim sistemidir.

Sertifikayı incele


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi, zincirin her aşamasında tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen, herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen, sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen bir gıda güvenliği sistemidir.

Sertifikayı incele


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden standartlar serisidir.

Sertifikayı incele


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG), İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Sertifikayı incele


TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi tüm müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar için, klavuzluk prensipleri doğrultusunda şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, gizlilik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kurduğu sistemler bütünüdür.

Sertifikayı incele